0975279755

Băng Dính OPP Trong – Vàng Chanh – Nâu

Băng dính OPP các loại quy cách phổ thông băng dính 100Y đục, băng dính 4,8F

Quy cách: Rộng 4,8 cm chiều dài 100Y (90 mét), độ dính màng (hay độ dày màng) 40, 43, 45, 50 mic…)
Băng dính các loại thông thường có thể cắt các khổ: 1,2cm; 2cm; 3,6cm; 4,7cm; 4,8cm; 5cm; 4,75cm; 3,6cm. Có thể cắt khổ rộng từ 10mm, 30mm, 40mm, 70 mm…
Chiều dài thông thường: 50m, 70m, 90m, 135m, 180m…
Băng dính được gia công trên dây truyền hiện đại nhất hiện nay với công suất lớn, tiết kiệm tôí đa thời gian công nhân đứng máy, giúp giảm giá thàng sản phẩm đáng kể.

Để phục vụ tốt đa nhu cầu của quý khách hàng . chúng tôi sx rất nhiều loại KT ,độ dài khác nhau để quý Khách Hàng chọn lựa

 

Băng dính 4.8F 50mic, 100 yard 90 m/cuộn
Băng dính 4.8F 50mic, 80 yard 72m/cuộn
Băng dính 4.8F 50mic, 55 yard 50m/cuộn
Băng dính 6F 50mic, 80 yard 72m/cuộn
Băng dính 6F 50mic, 100 yard 90m/cuộn
Băng dính 7F 50mic, 80 yard 72m/cuộn
Băng dính 7F 50mic, 100 yard 90m/cuộn
Băng dính 4.8F 45mic, 100 yard 90m/cuộn
Băng dính 4.8F 45mic, 80 yard 72m/cuộn
Băng dính 4.8F 45mic, 55 yard 50m/cuộn
Băng dính 4.8F 43mic, 100 yard 90m/cuộn

vv……………